Međunarodna konferencija Dani primenjene psihologije se održava u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, koji se nalazi u ulici Ćirila i Metodija 2, u Nišu, Srbija.

Niš je najveći grad u jugoistočnoj Srbiji i sedište Nišavskog upravnog okruga. Na području Grada Niša je, prema popisu iz 2011, živelo 260.237 stanovnika, dok je u samom naseljenom mestu živelo 183.164 stanovnika, pa je tako po broju stanovnika Niš treći grad po veličini u Srbiji (posle Beograda i Novog Sada).

Univerzitet u Nišu osnovan je 15. juna 1965. godine od fakulteta koji su tada bili u sastavu Univerziteta u Beogradu.Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 13 fakulteta sa 1480 nastavnika i saradnika i 630 vannastavnih radnika, a na njemu studira 27.570 studenata. Od osnivanja do danas diplomu ovog univerziteta steklo je 43.259 studenata, od kojih 1295 stranaca, magistarske teze odbranilo 2025 kandidata, a 1128 steklo titulu doktora nauka.

Niš je bio administrativni, vojni i trgovinski centar različitih država i carstava kojima je, tokom svoje duge istorije, pripadao. Na prostoru današnjeg Niša, u antičkom gradu Naisu rođeni su rimski carevi Konstantin Veliki i Konstancije III. Geografski položaj Niša učinio ga je strateški važnim i time primamljivim gradom za mnoge osvajače. Tokom istorije, teritorijom na kojoj se današnji grad nalazi prošli su Dardanci, Tračani, Iliri, Kelti, Rimljani, Huni, Avari, a zatim i Vizantinci, Srbi, Bugari i Osmanlije. U više navrata grad su zauzimali Mađari i Austrijanci. Od Turaka je oslobođen 1878. godine i od tada se ponovo nalazi u sastavu Srbije, s kratkim prekidima u toku Prvog i Drugog svetskog rata, kada je bio pod okupacijom. Uticaj različitih naroda koji su živeli na teritoriji današnjeg grada Niša primećuje se u kulturnom nasleđu grada, pre svega u njegovoj arhitektonskoj raznovrsnosti.

Saobraćajna infrastruktura na teritoriji Niša ga čini raskrsnicom kopnenog i vazdušnog saobraćaja Balkana (pogotovo zbog intenzivnog saobraćaja ka Turskoj i Grčkoj), i zbog toga što se na teritoriji Niša nalazi međunarodni aerodrom Konstantin Veliki, koji nosi međunarodnu oznaku INI.

Ime grada Niša može se naći u mnogobrojnim istorijskim izvorima iz perioda srednjeg veka do savremenog doba. Sva ta imena su vrlo slična, zavisno od jezika na kome su zapisivana: Naissus, Nais, Nisus, Νισσα, Ναισσός, Νισος, Niş, Niš.

Prvo naselje na teritoriji današnjeg Niša osnovali su Kelti u 3. veku pre nove ere, a sam grad je ime dobio po reci Nišavi (Naissa) koju su keltski prastanovnici zvali „Vilina reka“ (Navissos). Grad i reka nikada od svog imenovanja nisu promenili svoja imena i značenje koje je ostalo isto: Niš–Vilingrad, Nišava–Vilinreka.

Niš se nalazi u Niškoj kotlini, blizu ušća Nišave u Južnu Moravu na 43°19′ Severne geografske širine i 21°54′ Istočne geografske dužine. Uži centar grada je na 194m nadmorske visine (kod spomenika u centru). Najviša tačka na teritoriji grada je Sokolov kamen, vrh na Suvoj planini (1.523 m nadmorske visine), a najniža nizvodno od ušća Nišave u Moravu kod mesta Trupale (173 m nadmorske visine).

Niš ima umereno-kontinentalnu klimu, sa srednjom godišnjom temperaturom od 11,4°C. Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom od 21,3 °C, a najhladniji januar sa srednjom temperaturom od -0,2 °C. Prosečna temperatura u septembru, kada se održava konferencija Dani primenjene psihologije, iznosi 17,4 °C, i obično se kreće između 11 °C i 25 °C tokom dana.

Nišville Jazz Festival je međunаrodni džez festivаl koji se održаvа u Nišu. Ovo je nаjposećeniji džez festivаl jugoistočne Evrope. Odlukom Ministаrstvа kulture Republike Srbije, ovaj festival je proglašen za mаnifestаciju od nаcionаlnog znаčаjа. Nišville je jedinа kulturnа mаnifestаcijа dobitnik stаtue „Nаjbolje iz Srbije” zа 2011. godinu. Ovaj festival je i dobitnik nagrade „Turistički cvet“ za 2015. godinu kao najbolja turistička manifestacija u promociji turizma.

Više informacija možete naći na: Wikipedia