Lokacija Kontakt Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno
Google Translate to English
XIX Dani primenjene psihologije

Program konferencije

Program ovogodišnjeg izdanja konferencije sastoji se od plenarnih predavanja, simpozijuma, usmenih prezentacija, poster prezentacija, okruglih stolova, radionica i promocija knjiga.

Posebna sesija rezervisana je za rad Cooperation Hub-a. Autori koji žele da ostvare međunarodnu saradnju imaće priliku da u okviru ove sesije predstave svoje projekte koji se planiraju ili se već realizuju. Za učešće u ovoj sesiji potrebno je prijaviti se putem odgovarajućeg elektronskog formulara.

Ukoliko želite da učestvujete na konferenciji XIX Dani primenjene psihologije u svojstvu publike i da dobijete linkove za lekcije i tematske sesije, molimo Vas da se prijavite koristeći elektronski obrazac za registraciju publike.

Plenarni predavači

Istaknuti gosti ovogodišnjeg izdanja konferencije

Radionice

Ovaj oblik grupnog rada okuplja veći broj učesnika koji postavljaju zajedničke, konkretne ciljeve i kao grupa rade na njihovom postizanju. U fokusu su aktivno učešće u radu, direktan trening i primena savremenih, kreativnih tehnika za rešavanje problema.

Simpozijumi

Simpozijumi okupljaju uglavnom manji broj istaknutijih naučnih radnika sa ciljem razmatranja i raspravljanja o jednom konkretnom pitanju. Za celokupnu komunikaciju i interakciju između učesnika simpozijuma zaduženi su moderatori.

Okrugli stolovi

Forma grupnog rada koja podrazumeva diskusije ili rasprave na razne naučne teme između većeg broja učesnika koji su međusobno ravnopravni.

Raspored sesija

Kompletna programska šema konferencije – kalendar i satnice svih sesija i pratećih aktivnosti na jednom mestu.

Transformativni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18101 Niš
kontakt@dpp.rs
Kontakt forma

 

UPLATA KOTIZACIJEBroj računa: 840-1818666-89
Poziv na broj: 74212132
Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju ''Dani primenjene psihologije 2022''
Primalac: Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18101 Niš

Više informacija