Lokacija Kontakt Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno
Google Translate to English
XIX Dani primenjene psihologije

Instrukcije za autore

Uputstva za pripremu sažetaka i prijavljivanje

Uputstva za prijavljivanje rezimea za predavanja ili prezentacije, simpozijuma, okruglih stolova, radionica i promocija knjiga.

Uputstvo za pisanje rada u celini

Nakon konferencije Dani primenjene psihologije, radovi predstavljani na konferenciji će biti objavljeni u celini. Radovi u celini se pripremaju u skladu sa pravilima. Svi radovi će biti recenzirani, na osnovu čega će biti doneta odluka o publikovanju. Dozvoljene forme radova su stručni, teorijski, pregledni i originalni naučni radovi koji nisu ranije objavljeni.

Transformativni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18101 Niš
kontakt@dpp.rs
Kontakt forma

 

UPLATA KOTIZACIJEBroj računa: 840-1818666-89
Poziv na broj: 74212132
Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju ''Dani primenjene psihologije 2022''
Primalac: Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18101 Niš

Više informacija