Lokacija Kontakt Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno
Google Translate to English
XIX Dani primenjene psihologije

Programski odbor

Odricanje od odgovornosti

Naučni i Organizacioni odbor zadržavaju neutralni stav u pogledu teritorijalnih zahteva prilikom navođenja institucionalne pripadnosti.

Dr Ivana Pedović

Predsednik Programskog odbora

Docent

Profil

Msr. Miloš Stojadinović

Sekretar Programskog odbora

Istraživač-pripravnik

Profil

Dr Milica Mitrović

Docent

Profil

Dr Gordana Đigić

Vanredni profesor

Profil

Dr Jelisaveta Todorović

Redovni profesor

Profil

Dr Jelena Opsenica Kostić

Vanredni profesor

Profil

Dr Ivana Janković

Docent

Profil

Dr Milica Tošić-Radev

Docent

Profil

Dr Kaja Damjanović

Docent

Profil

Dr Bojana Bodroža

Docent

Profil

Dr Smiljana Jošić

Naučni saradnik

Dr Dušana Šakan

Docent

Profil

Dr Darko Hinić

Vanredni profesor

Profil

Dr Jasna Milošević Đorđević

Redovni profesor

Profil

Dr Mihailo Antović

Redovni profesor

Profil

Dr Garyfalia Charitaki

Saradnik u nastavi

Profil

Dr Ivan Grahek

Postdoktorski naučni saradnik

Dr Katrin Kullasepp

Vanredni profesor

Profil

Dr Svetlina Koleva

Docent

Dr Phil Langer

Redovni profesor

Dr Migena Buka

Predavač

Profil

Dr Loreta Bukšnytė-Marmienė

Redovni profesor

Profil

Dr Christoph Steinebach

Redovni profesor

Dr Komal Chawla Verma

Vanredni profesor

Profil

Dr Remo Job

Profesor emeritus

Dr Siniša Lakić

Vanredni profesor

Profil

Dr Dana Rad

Vanredni profesor

Profil

Dr Haris Memišević

Redovni profesor

Profil

Dr Adriana Baban

Redovni profesor

Dr Ritsa Ventouratos-Fotinatos

Redovni profesor

Profil

Dr Aukse Endriulaitiene

Redovni profesor

Profil

Dr Elena Lisá

Vanredni profesor

Profil

Dr Neven Ricijaš

Redovni profesor

Profil

Dr Ana Kurtović

Vanredni profesor

Profil

Dr Samuel Chng

Naučni saradnik

Profil

Dr Gordana Kuterovac Jagodić

Redovni profesor

Profil

Dr Anna Alexandrova-Karamanova

Vanredni profesor

Profil

Dr sci. med Vladimir Trajkovski

Redovni profesor

Profil

Dr Snežana Stupar-Rutenfrans

Vanredni profesor

Dr Valbona Treska

President of Order of Psychologists

Profil

Dr Sofija Georgievska

Vanredni profesor

Profil

Transformativni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18101 Niš
kontakt@dpp.rs
Kontakt forma

 

UPLATA KOTIZACIJEBroj računa: 840-1818666-89
Poziv na broj: 74212132
Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju ''Dani primenjene psihologije 2022''
Primalac: Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18101 Niš

Više informacija