Važno

Rrok za podnošenje apstrakata produžen do 1. jula 2023.

Drage koleginice i kolege,

 

XIX konferencija Dani primenjene psihologije u organizaciji Departmana za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu (Ćirila i Metodija 2, Niš, Srbija) biće održana 29. i 30. septembra 2023. godine. Zvanična tema ovogodišnjeg skupa je Transformacioni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja. Prihvatamo radove na sve teme iz oblasti psihologije.

Odlučili smo da XIX međunarodna konferencija Dani primenjene psihologije bude održana u hibridnom formatu. Svi sadržaji će moći da se prate preko video softvera za konferencije, kao i u prostorijama Filozofskog fakulteta. Na ovaj način želimo da iskoristimo sve prednosti neposrednog kontakta, kojih smo morali da se odreknemo zbog pandemije, i zadržimo dobre strane onlajn konferencije, koje smo otkrili prethodnih godina, a to je šira međunarodna saradnja i veća dostupnost sadržaja istraživačima geografski udaljenim od Srbije.

Konferencija je prethodne godine okupila učesnike iz 30 zemalja. Želimo da ovaj skup bude mesto na kome će se povezati istraživači iz različitih delova sveta, kroz prezentovanje radova i diskusiju o aktuelnim temama u oblasti njihovih interesovanja. Sa tim ciljem, i ove godine će biti organizovana jedinstvena sesija Collaboration hub, na kojoj će istraživači dobiti priliku da prezentuju svoje projekte za čiju realizaciju je potrebno proširenje mreže saradnika van granica njihove zemlje. Ukoliko tražite saradnike za svoj projekat ili nudite svoju saradnju drugim istraživačima na njihovim projektima, na pravom ste mestu.

Vodeći se idejom o međunarodnoj saradnji kao jednim od glavnih ciljeva konferencije, u koncipiranje programa uključeni su istraživači iz različitih domaćih i inostranih institucija. Članove Programskog odbora ovogodišnje konferencije možete naći ovde.

 

Oblici učešća na konferenciji

Planirani oblici učešća su plenarno predavanje, simpozijum, usmena prezentacija, poster prezentacija, okrugli sto, radionica i promocija knjige. Plenarna predavanja će biti održana uživo (biće moguće i praćenje onlajn) i onlajn. Učešće u formi poster prezentacije će biti moguće isključivo uz lično prisustvo, u prostorijama Filozofskog fakulteta, dok će sve ostale forme učešća biti organizovane u hibridnom formatu. Radni jezik konferencije je engleski.

 

Prijava za učešće

Prijava za učešće u konferenciji se može izvršiti do 1. avgusta 2023. godine preko obrasca za prijavu. Obim rezimea treba da bude od 200 do 300 reči. Svi rezimei biće recenzirani i autori će biti informisani o statusu prijavljenog rada. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo na jednom može biti prvi autor.

 

Dostavljanje radova

Prihvaćeni rezimei biće objavljeni u elektronskoj knjizi rezimea. Posle konferencije, nakon procesa recenzije, prihvaćeni radovi u celini biće objavljeni u tematskom zborniku. Radovi u celini se dostavljaju od 1. oktobra 2023. do 31. januara 2024. godine. Radovi se predaju na engleskom jeziku. Za više informacija, pročitajte uputstvo za pripremu rada u celini.

 

Uplata kotizacije

Iznos kotizacije za onlajn učešće je 70,00 EUR/USD ili 8.000,00 RSD, odnosno 95,00 EUR/USD ili 11.000,00 RSD za učešće uživo (u kotizaciju je u ovom slučaju uključen kotizacioni materijal i svečana večera). Kotizacija se plaća po radu, na ime prvog autora. Za više informacija, pogledajte instrukcije za uplatu kotizacije.

Studenti osnovnih i master studija su oslobođeni plaćanja kotizacije.

 

Radujemo se susretu sa vama i na ovogodišnjoj konferenciji!

 

Doc. dr Ivana Pedović
Predsednica Programskog odbora

Prof. dr Vladimir Hedrih
Ko-predsednik Organizacionog odbora

Doc. dr Marija Pejičić
Ko-predsednica Organizacionog odbora