Lokacija Kontakt Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno
Google Translate to English
XIX Dani primenjene psihologije

Novosti i obaveštenja

Poštovane kolege,

Ovom prilikom želimo da vas obavestimo da je rok za podnošenje apstrakata produžen do 1. jula 2023.

I ove godine planiramo da istražujemo savremene probleme u oblasti psihologije iz različitih perspektiva. Bez obzira na oblast istraživanja, verujemo da ćete na našoj konferenciji pronaći nekoga sa kim možete razmeniti mišljenja, a možda i potencijalnog saradnika za interkulturalna istraživanja. Želimo da vas podsetimo na novi oblik učešća, Collaboration Hub, unutar kojeg možete tražiti ili ponuditi međunarodnu saradnju. Neki od naših učesnika već su iskoristili ovu priliku na prošlogodišnjoj konferenciji, a njihova uspešna saradnja dokazuje da Collaboration Hub kao format zaslužuje svoje mesto na Danima primenjene psihologije.

Pozivamo vas da se pridružite 19. konferenciji Dani primenjene psihologije koja će se održati 29. i 30. septembra 2023. godine u hibridnom formatu. Učesnici mogu pratiti sesije online, putem softvera za video konferencije ili lično, na prostorijama Filozofskog fakulteta u Nišu, Srbija. Zvanična tema ovogodišnje konferencije je Transformativni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja. Dobrodošli su radovi na bilo koju temu iz oblasti psihološkog istraživanja.

Rok za prijavu je 1. jul 2023. Sažeci treba da budu dužine između 200 i 300 reči i podnose se preko veb stranice konferencije: https://dap.filfak.ni.ac.rs/sr/elektronski-obrasci/prijava

Oficijelni poziv za podnošenje radova dostupan je na strani https://dap.filfak.ni.ac.rs/sr/informacije/pozivno-pismo.

Transformativni procesi u društvu, životnoj sredini, organizaciji i praksi mentalnog zdravlja

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18101 Niš
kontakt@dpp.rs
Kontakt forma

 

UPLATA KOTIZACIJEBroj računa: 840-1818666-89
Poziv na broj: 74212132
Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju ''Dani primenjene psihologije 2022''
Primalac: Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18101 Niš

Više informacija