Lokacija Kontakt Prijava
Pretraga Podešavanja Navigacija
Svetlo Tamno
Google Translate to English
Dani primenjene psihologije

Informacije o konferenciji

Pozivno pismo

XX Dani primenjene psihologije – tema, format konferencije i oblici učešća

Uplata kotizacije

Sve informacije u vezi sa uplatom kotizacije iz Srbije i inostranstva na jednom mestu

Istorijat konferencije

Kako su Dani primenjene psihologije od svog osnivanja 2004. prešli put od lokalnog skupa psihologa južne Srbije do tradicionalne međunarodne konferencije

Arhiva

Arhiva knjiga apstrakata i tematskih zbornika sa ranijih izdanja konferencije

Programski odbor

Organizacioni odbor

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18101 Niš
kontakt@dpp.rs
Kontakt forma

 

UPLATA KOTIZACIJEBroj računa: 840-1818666-89
Poziv na broj: 74212132
Svrha uplate: Kotizacija za konferenciju ''Dani primenjene psihologije 2022''
Primalac: Filozofski fakultet, Ćirila i Metodija 2, 18101 Niš

Više informacija