Na konferenciji Dani primenjene psihologije može biti prijavljena promocija knjige iz oblasti psihologije. Prijavu podnosi autor knjige korišćenjem elektronskog obrasca, a autora, govornici na promociji mogu biti recenzenti knjige i specijalni gosti predloženi od strane autora.

Više informacija o prijavljivanju za promociju knjige možete naći u okviru uputstva za pripremu sažetaka i prijavljivanje, odeljak prijava promocije knjige.


Morate uneti validnu imejl adresu. Više informacija: https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address#Local-part

U oba polja morate uneti identičnu imejl adresu

U ova polja je potrebno uneti imejl adresu za korespondenciju

Podaci o autoru/autorima

Morate uneti ime i prezime makar jednog autora

Unesite ime i prezime autora. U slučaju grupe autora, svako ime i prezime koautora unosi se u zasebnom redu.

Klikom na "Prenesi imena i prezimena autora" možete opciono izvršiti automatsku pripremu polja "afilijacija" i "kontakt" za upis po šablonu.

Unesite afilijaciju (pripadnost naučnoj ustanovi) autora. U slučaju grupe autora, svaka afilijacija se unosi u zasebnom redu u obliku:

ime i prezime – afilijacija

Invalid Input

Unesite imejl adresu i/ili broj telefona autora. U slučaju grupe autora, za svakog se podaci unosi u zasebnom redu u obliku:

Petar Petrović – adresa@email.com, +381601234567

Podaci o ostalim govornicima

Unesite ime i prezime ostalih govornika na promociji. Ime i prezime svakog govornika unosi se u zasebnom redu.

Klikom na "Prenesi imena i prezimena ostalih govornika" možete opciono izvršiti automatsku pripremu polja "afilijacija" za upis po šablonu

Unesite afilijaciju (pripadnost naučnoj ustanovi) ostalih govornika na promociji. Svaka afilijacija se unosi u zasebnom redu u obliku:

ime i prezime – afilijacija

Podaci o knjizi

Please let us know your name.

Ovo polje je obavezno

Ovo polje je obavezno

Proverite da li je ISBN u odgovarajućem formatu. Ovo polje je obavezno

ISBN je međunarodni standardni knjižni broj (eng. International Standard Book Number) koji se unosi u formatu:

xxx-xx-xxxx-xxx-x

gde su x cifre 0-9 podeljene u 4 grupe odvojene crticama (taster "minus"). Poslednja cifra je kontrolni broj. Neophodno je uneti i crtice.

Ovo polje je obavezno

Izvodi iz recenzija

Ovo polje je obavezno

Izvod iz recenzije može sadržati najviše 300 reči. Uz izvod je neophodno navesti ime i prezime prvog recenzenta.

Ovo polje je obavezno

Izvod iz recenzije može sadržati najviše 300 reči. Uz izvod je neophodno navesti ime i prezime drugog recenzenta.

Ovo polje je obavezno

Izvod iz recenzije može sadržati najviše 300 reči. Uz izvod je neophodno navesti ime i prezime trećeg recenzenta.