Napomena

Ukoliko želite da prijavite promociju knjige, molimo Vas da iskoristite poseban elektronski obrazac za prijavu promocije knjige.

Ovaj obrazac odnosi se na sledeće oblike učešća:

  • plenarno predavanje
  • simpozijum
  • usmena prezentacija
  • poster prezentacija
  • okrugli sto
  • radionica

Prijava za učešće u konferenciji se može izvršiti do 1. maja 2024. godine.

Morate uneti ime i prezime makar jednog autora

Unesite ime i prezime autora. U slučaju grupe autora, ime i prezime svakog koautora potrebno je navesti u zasebnom redu.

Morate uneti validnu imejl adresu.
Detaljnije: https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address#Local-part

Neophodno je u polja "imejl adresa" i "potvrda imejl adrese" uneti istu adresu elektronske pošte. Potvrdom se smanjuje verovatnoća greške prilikom unosa.

Ovo polje je obavezno

Unesite afilijaciju (pripadnost naučnoj ustanovi) autora. U slučaju grupe autora, svaka afilijacija se unosi u zasebnom redu u obliku:

ime i prezime – afilijacija

Klikom na "Prenesi imena i prezimena autora" možete opciono izvršiti automatsku pripremu polja za upis po šablonu

Invalid Input

Invalid Input

Broj telefona je potrebno uneti u obliku +381601234567.
Dozvoljeni karakteri: +-/()[]{}0123456789

Broj telefona u standardnom internacionalnom formatu, npr. +381601234567

Izbor oblika učešća je obavezan

Ukoliko želite da prijavite promociju knjige, molimo Vas da iskoristite poseban elektronski obrazac za prijavu promocije knjige.

Ukoliko je izabrani oblik učešća simpozijum, saopštenja u okviru jednog simpozijuma prilažu se korišćenjem polja PRILOZI (dno obrasca) u obliku DOC, DOCX (Microsoft Office Word), ODT (LibreOffice Open Document Text), PAGES (Apple iWork Pages), RTF, TXT ili PDF fajla. Svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči. Za detaljnije informacije, pročitajte Uputstva za pripremu sažetaka i prijavljivanje.

Izbor modela učešća je obavezan

Ukoliko se naknadno opredelite za promenu modela učešća, molimo Vas da pošaljete imejl na dpp@filfak.ni.ac.rs. U poruci obavezno navedite broj prijave koji ćete dobiti putem elektronske pošte nakon što uspešno popunite ovu prijavu.

Studenti osnovnih ili master akademskih studija imaju pravo učešća u konferenciji bez plaćanja kotizacije

Morate uneti naslov ili naziv odgovarajuće forme učešća koju prijavljujete

Naslov apstrakta, naziv simpozijuma, okruglog stola ili radionice, naslov knjige

Ovo polje je obavezno

Tekst apstrakta, opis simpozijuma, okruglog stola ili radionice (najmanje 200, najviše 300 reči) ili kratak rezime knjige (najviše 500 reči).

Ukoliko se prijavljuje simpozijum, potrebno je putem polja PRILOZI poslati saopštenja, pri čemu svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči.

Invalid Input

U ovo polje navedite 3 do 5 ključnih reči (odvojenih zapetama) relevantnih za prijavu

Dozvoljenje ekstenzije: DOC, DOCX, ODT, PAGES, RTF, TXT, PDF. Maksimalna dozvoljena veličina kombinovanih priloga je 10 MB.

Ukoliko je izabrani oblik učešća simpozijum, ovde je potrebno priložiti saopštenja u obliku DOC, DOCX (Microsoft Office Word), ODT (LibreOffice Open Document Text), PAGES (Apple iWork Pages), RTF, TXT ili PDF fajla. Svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči.

Maksimalna dozvoljena veličina kombinovanih priloga je 10 MB.