Svi registrovani učesnici (autori i koautori prihvaćenih radova) mogu se pridružiti Collaboration Hub-u – posebnoj sesiji na kojoj autori koji žele da ostvare međunarodnu saradnju imaju priliku da predstave svoje projekte. Ukoliko imate projekat koji je u toku, planirate projekat i tražite međunarodne saradnike ili biste želeli da uzmete aktivno učešće (na primer, pružanje pomoći prilikom prilagođavanja upitnika, prevoda, prikupljanja podataka u Vašoj zemlji), molimo Vas da navedete osnovne informacije o sebi, oblasti studija i interesovanjima. Ukoliko želite da učestvujete u ovoj sesiji, molimo Vas da se prijavite popunjavanjem priloženog elektronskog formulara.

Svaki učesnik će imati 5 minuta za prezentaciju, a nakon konferencije učesnicima će biti podeljena lista istraživača (i njihovih kontakata) koji traže ili nude saradnju. Ova lista bi bila dostupna samo učesnicima Centra za saradnju i ne bi se koristila u druge svrhe, niti bi se delila sa trećim licima.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti korišćenjem elektronske forme za kontakt.


Navođenje akademskog zvanja je obavezno

Naučno zvanje

Morate uneti ime i prezime

Morate uneti naziv institucije

Ovo polje je obavezno

Ovo polje je obavezno

0/1000

Obavezno je uneti kratak opis projekta ili vrste saradnje za koju ste zainteresovani

Kratak opis projekta ili vrste saradnje za koju ste zainteresovani (najviše 200 karaktera)

Morate uneti validnu imejl adresu. Više informacija: https://en.wikipedia.org/wiki/Email_address#Local-part

U oba polja morate uneti identičnu imejl adresu

0/1000

Invalid Input

Ukoliko imate dodatnu poruku, možete iskoristiti ovo polje u tu svrhu (najviše 1000 karaktera)

Invalid Input

Da li ste saglasni da Vaši lični podaci budu dostupni ostalim učesnicima sesije kooperacionog čvorišta konferencije?